De metamorfose van de Zandkorrel gaat verder… en dat zien we graag.

Sinds begin dit schooljaar is er al veel gebeurd in de Zandkorrel. Zowel in de klassen gaat het goed vooruit, maar ook op het domein is er van alles gaande. We dienden een 2de MOS dossier in bij de provincie en dat werd voor een groot stuk goedgekeurd. Het eerste dossier ging vooral over het groener maken, het aanplanten van bomen en struiken. In ons tweede dossier werden heel wat van onze wildste plannen (ok, onze bijna wildste plannen) waar gemaakt. We legden in dit dossier de nadruk op speelnatuur voor de kids. Er kwam een speelberg en de gesneuvelde bomen kregen een nieuwe bestemming. En wat voor één! Voorts werden er een wiglo en voetbaldoelen aangeplant en heel wat nieuw groen. Ook wordt er werk gemaakt van een open leerklas.

Het grootste deel van de veranderingen vond plaats op donderdag in de krokusvakantie. Op foto is het al genieten, in het echt nog beter!!!!

De speelberg: Daar werden stammen in voorzien en naast de berg zijn olifantenpoten. Hier werd vooral nagedacht over een motorische uitdaging. Voor durvers en minder grote durvers.

27 23 1119 1725 10 7 3

518 16

14 9

De zilverberk ruimde plaats voor de linde. Het was kiezen of sterven. We kozen ervoor de linde alle kansen te geven om uit te groeien tot een schitterende boom. De zilverberk krijgt een 2de leven in knutselwerkjes van de kids.

13 12

Onze dank gaat uit naar Frank en Peter, de noeste houthakkers, Dieter, onze groene helper van Houtland, Manuela die alles in veilige banen leidt.  Ook de vriendenkring van onze school krijgt een shout out voor het inspringen waar het dossier te kort in schoot. Onze directeur wensen we ook te bedanken voor zijn toestemming en het begrijpen van onze plannen.

28

WIJ zijn alvast erg blij ;-).