Geïntegreerd onderwijs

Geïntegreerd onderwijs

 Geen_foto_beschikbaar_03
Caroline Petitjean
Nadia Veragten
Lore Haeve
Kathy Fiorine
Caroline Petitjean GOn-coördinator
Nadia Veragten
Lore Haeve

  • Wat is GOn-onderwijs?

Geïntegreerd Onderwijs is een samenwerkingsverband tussen het ‘gewoon’ en het ‘buitengewoon’ onderwijs. Via deze weg worden leerlingen met speciale noden binnen het gewoon onderwijs’ ondersteund door specialisten uit het buitengewoon onderwijs. GOn-begeleiding kan georganiseerd worden in het kleuter, het lager, het secundair en het hoger onderwijs en dit gedurende 2 al dan niet opeenvolgende schooljaren. Binnen het kleuterniveau kan Gon-begeleiding elk jaar worden ingericht.

  • Wie komt in aanmerking voor GOn-begeleiding?

Leerlingen met een attest buitengewoon onderwijs die schoollopen in het gewoon onderwijs en leerlingen met een gemotiveerd verslag dat uitgereikt wordt door het CLB.

  • Wie beslist of GOn ondersteuning nodig is?

Het CLB onderzoekt of GOn-begeleiding een meerwaarde is binnen het zorgcontinuüm. Indien het CLB beslist dat GOn ondersteuning noodzakelijk is dan is het de school voor buitengewoon onderwijs die de GOn eenheden verdeelt en toekent. Het is ook de school voor buitengewoon onderwijs die de meest passende GOn begeleider afvaardigt.

  • Bijkomende info?

CLB GO! Oostende          059 70 21 00          info@clbgo-oostende.be

De Vloedlijn                      059 50 74 90          gon@devloedlijn.be

Contactpersoon – GOn – coördinator  De Vloedlijn   

Caroline Petitjean            0492 15 93 11        caroline.petitjean@devloedlijn.be

gonfolder