Ons team

Ons team bestaat uit:

 • directeur: Ann Hindryckx
  Onze directeur is de eindverantwoordelijke van de dagscholen, de weekwerking, en de weekend- en vakantiewerking. Zij wordt steeds betrokken in belangrijke beslissingen.
 • hoofdopvoeder: Jelle Maddelein
  De hoofopvoeder is verantwoordelijk voor de weekend- en vakantiewerking. Hij is verantwoordelijk voor het beleid ervan, zowel inhoudelijk en pedagogisch als op vlak van personeelsbeleid.
 • beheerder: Eddy Tuytens
  De beheerder is verantwoordelijk voor de weekwerking. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het gebouw en het onderhouds-, poets-, en keukenpersoneel.
 • maatschappelijk werkers
  Daniel Devisscher, Shirley Janssens, Axelle Bertrand, Shirley Janssens (weekend- en vakantiewerking)
  Pieter Cloet, Sophie Vanroose (weekwerking)
  De maatschappelijk werkers vormen de schakel tussen Huis aan zee en de ouders, het internaat, scholen en de andere externe diensten die betrokken zijn bij het kind. Ze volgen de kinderen en hun dossier op. Kinderen kunnen steeds bij hen terecht indien er nood is aan een gesprek.
  In de sociale dienst worden ouders ontvangen die hun kinderen komen ophalen of binnenbrengen. Ook de telefoontjes van en naar het thuisfront gaan via de sociale dienst.
 • orthopedagoge: Heleen Dejaegher, Evelien Pieters
  De orthopedagogen werken samen met de hoofdopvoeder en de psychologen het pedagogisch beleid uit van het IPO. Ze coördineren de pedagogische werkgroep en de vertrouwenscel. Ze zijn tevens een aanspreekpunt voor de kinderen wanneer ze er nood aan hebben en bieden ook ondersteuning aan de verschillende leefgroepen.
 • psychologe: Fauve De Cock, Tessa Feys, Flore Ruysschaert
  De psychologen begeleiden de kinderen die nood hebben aan individuele opvolging en therapie. Ze ondersteunen de verschillende leefgroepen. Ze staan ook de orthopedagogen en de hoofdopvoeder bij in het uitwerken van het beleid.
 • permanentie: Jelle Maddelein
 • opvoeders:
  In de weekends zijn er 6 vaste leefgroepen: Zeeparels, Zeepaardjes, Vikings, Zeemeerminnen, Beachboys en Seagirls. Elke leefgroep wordt begeleid door minimaal 2 opvoeders. In de week zijn er naast de vaste leefgroepen nog 3 groepen kinderen die enkel in de week verblijven op het internaat nl. de Dolfijntjes, de Zeeduivels en de Piraten.
 • kinderverzorgers:
  De kinderverzorgers begeleiden en verzorgen de meer hulpbehoevende kinderen die nood hebben aan veel verzorging.
 • verpleegkundigen:
  Luc Vandenbussche, Els Desmidt, Johan Hoste, Marie-Claire Vercruysse, Isabelle Decock
  In de weekends- en vakanties is er dag en nacht een verpleegkundige aanwezig. De verpleegkundigen staan in voor het uitdelen van de vaste medicatie aan onze kinderen. Daarnaast bieden ze de eerste zorgen aan voor zieke kinderen of bij ongevallen. Indien dit noodzakelijk is, schakelen zij de arts in. Ze staan ook de wellnessgroepen bij voor de kinderen die nood hebben aan medische verzorging en behandeling (o.a. sondevoeding).
 • ergotherapeuten:
  Zij ondersteunen vooral de kinderverzorgers binnen de wellnessgroepen. Ze bieden basale stimulatie aan voor onze zwakkere kinderen en ondersteunen de zelfredzaamheidsontwikkeling bij de kinderen die hier nood aan hebben.
 • kinesitherapeuten:
  De kinesisten zetten gedurende de weekends en de vakanties de kinesitherapie voort bij kinderen voor wie dit werd voorgeschreven door een arts.
  De ergotherapeuten en kinesitherapeuten bieden activiteiten en ‘atelierwerking’ aan voor alle groepen, ook tijdens de weekends. 
 • personeelsdienst: Ruth Vandierendonck
 • secretariaat: Cathérine Matthys
 • veiligheid en preventie: Vincent de Meester
 • boekhouding: Anita Opdelocht en Steven Bastin
 • keuken- en onderhoudspersoneel