Intakeprocedure

Hoe komt u bij ons als interne terecht (5/7)?

De leerlingen van de dagschool van het lager (De Vloedlijn, De Zandkorrel) en secundair buitengewoon onderwijs (Ter Zee, De Zeeparel, De Varens) kunnen zich inschrijven als interne leerling in Huis aan Zee.

Voor verblijf op ons internaat kunt u steeds terecht bij onze beheerder dhr. E. Tuytens (beheerder.huisaanzee@devloedlijn.be).

Hoe komt u bij ons als bewoner terecht (7/7)?

Alvorens een instap binnen IPO Huis aan Zee mogelijk is, dient u doorverwezen te zijn vanuit jongerenwelzijn.

De intersectorale toegangspoort bekijkt je dossier en gaat na of ons hulpverlenersaanbod aansluit bij jouw hulpvraag. Ook kan het dat de jeugdrechter je toevertrouwt aan IPO Huis aan Zee.

Voor vragen kunt u steeds bij het Centrum voor LeerlingenBegeleiding (CLB) terecht.