Wie zijn we

Huis aan Zee is een permanent geopend internaat voor kinderen en jongeren uit het buitengewoon onderwijs. Wij  bieden 365 dagen per jaar een (t)huis aan zee voor kinderen en jongeren die omwille van uiteenlopende redenen thuis (deels) niet kunnen worden opgevangen.

De kinderen uit het internaat verblijven 5 dagen op 7 in Huis aan Zee en worden ‘de internen’ genoemd. De kinderen binnen het IPO verblijven 7 dagen op 7 in Huis aan Zee en worden ‘de bewoners’ genoemd. Internen en bewoners hebben elk hun eigen bed binnen Huis aan Zee.

Zowel in het internaat als IPO worden de kinderen onderverdeeld in leefgroepen. Afhankelijk van het geslacht, de leeftijd en mogelijkheden van uw kind, komt hij/zij in een passende leefgroep terecht.

Elke leefgroep heeft zijn vaste ruimtes en begeleider(s).

Onze missie

Zich veilig en gelukkig voelen in een gezond kader met een duidelijke structuur zijn basispijlers, dit alles in een kindvriendelijke en gezinsvervangende sfeer.

We stimuleren de kinderen om hun grenzen te verleggen en zich daarbij op hun tempo en niveau te ontwikkelen. We tonen daarbij respect en een positieve betrokkenheid naar ieder kind, en werken met veel passie en deskundigheid om de kinderen zich thuis te laten voelen.

Kinderen worden er in een open sfeer volgens hun eigen mogelijkheden voorbereid op de grote maatschappij als vreugdevol mens met fijne waarden en normen. We zorgen voor een gedifferentieerde opvoeding en zoeken naar zinvolle vrijetijdsbesteding door een aanbod van gevarieerde ontspanning. We zijn een luisterend oor en staan altijd klaar voor de kinderen die het moeilijk hebben. We streven naar een open relatie met alle betrokkenen en geven graag uitleg over onze werking en regels, die we blijvend evalueren en innoveren.

Daar de effectuering van de rechten van de kinderen vaak onvoldoende door de ouders gebeurt, dienen wij de kinderen te beschermen door hen weerbaar te maken tegen de negatieve invloeden. Hiervoor passen we de 7 pedagogische pijlers (mondigheid, sociale bewogenheid, openheid, intellectuele nieuwsgierigheid, rechtvaardigheid, zelfstandigheid en gelijkwaardigheid) van het GO toe.

Gebouw
speelplein2

snoezel
titanic