Weekwerking

living
De leerlingen van de dagschool van het lager en secundair onderwijs te Oostende kunnen, indien er plaats is, zich inschrijven als interne leerling op het internaat.

De internen worden in overleg met de opvoeders en de beheerder in een leefgroep geplaatst waar het kind zich het best zal thuis voelen. Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijd, de mentale, emotionele en fysiek ontwikkeling van het kind.

Er wordt gestreefd om in elke leefgroep een rustige sfeer in een veilige omgeving te creëren zodat elk kind zich kan ontwikkelen op eigen niveau en met eigen mogelijkheden. Vrije tijd, sport en spel, gezonde voeding, sociale relaties, hygiëne, zelfstandigheid en begeleiding van huistaken komen uitvoerig aan bod.