Stroom!!

Denk de stroom eens weg
voor iedereen, wat een pech.
Niet meer surfen of tv kijken,
de meesten zouden bezwijken
en even zonder stroom
ONDENKBAAR gewoon.
We gebruiken zoveel stroom, je zal zien.
Happiness 0 op een schaal van 10.
We kunnen niet zonder leven,
Zelfs niet voor heel even.
Stroom is een belangrijk onderdeel in ons leven.
Laat ze dat ons niet afnemen!

De klassen van meester Dimitri, juf Sally, meester Wesley en meester Wouter hebben de handen in elkaar geslagen om allerlei proefjes rond elektriciteit uit te voeren. In verschillende groepjes moesten de leerlingen verschillende opdrachten uitvoeren volgens een stappenplan. Eerst moest een voorspelling worden gemaakt, wat er precies zou gebeuren tijdens de proef. Daarna zochten we het materiaal bij elkaar en konden we het stappenplan volgen. Na de proefjes noteerden we kort hoe deze proef is verlopen en wat we bijgeleerd hebben. Enkele leuke proefjes waren het leren correct aansluiten van een mengpaneel om als DJ te kunnen spelen, een citroenbatterij maken, een lampje laten branden door zoutwater, een kabel strippen, …

Hieronder zie je enkele sfeerbeelden van in de verschillende groepjes.

Child focus op bezoek

 

[ezcol_1third]  child focus   [/ezcol_1third] [ezcol_2third_end]Vandaag kwam Rita Baert op bezoek in de klas van meester Dimitri. Rita is een vrijwilligster bij Child Focus. Zij geeft in verschillende scholen uitleg over de werking van Child focus. Vandaag was de Vloedlijn aan de beurt. In het begin werd de vrijwilligersorganisatie uitgelegd. Daarna ging het al heel vlug over geheimen en hoe te reageren hier op.  Er werden stellingen over geheimen naar voor gebracht en de leerlingen moesten deze stelling beoordelen als goed geheim of als slecht geheim. Het gebruiken van vertrouwenspersonen blijkt heel belangrijk te zijn, vooral bij slecht geheimen. Hierna werden heel wat tips gegeven over hoe we op een veilige manier kunnen chatten, profielen aanmaken, surfen, … maar ook hoe we op een gepaste manier kunnen reageren wanneer iets niet verloopt zoals het moet. De verschillende gevaren die kunnen voorvallen, werden dan ook besproken.[/ezcol_2third_end]
Deze voormiddag was echt een leerrijke ervaring.

Meer informatie kun je vinden op www.childfocus.be.

 

Belonen met Lego Technic

In de klas van meester Dimitri kunnen de leerlingen bonnen verdienen. Deze krijgen ze door goed gedrag op school. Elke week kunnen ze bonnen verdienen. Deze bonnen kunnen de leerlingen inwisselen voor beloningsactiviteiten tijdens de speeltijd. Enkele voorbeelden van deze activiteiten zijn : werken aan een lego – technic project, een dag ping pong spelen, op de computer in de klas, een dag aan de bureau van meester zitten, een geen-huiswerk-bon, …

Bakkerij Desmedt

Als afsluiten van ons thema over koken bezochten we bakkerij Desmedt in Oostende. We zagen stap per stap hoe we brood maken en welke ingrediënten we nodig hebben. We zagen ook hoe verschillende figuren worden gemaakt uit chocolade. Na de rondleiding konden we vragen stellen en leerden heel wat bij over het dagverloop van de bakker. Wanneer wij slapen is de bakker volop aan het werk!

Storms

Op 24 oktober hebben de klassen van juf Sally en meester Dimitri een bezoek gebracht aan de tentoonstelling Storms. Dit bezoek kaderde in het thema rond natuurrampen. Aan de hand van verschillende vragen baanden we ons een weg door de tentoonstelling. We vonden overal een antwoord op.

Enkele sfeerbeelden:  (meer…)