functieklas 1

Klassikaal / individueel dagschema : structuur en voorspelbaarheid bieden