Eens je begrijpt hoe iets werkt, kan je het doen werken!

Na ons molenbezoek gingen we onmiddellijk aan de slag met de koffer!

Eerst een kleine initiatie graan malen, dat bleek niet zo eenvoudig te zijn wanneer dit handmatig diende te gebeuren…

Daarna gingen we proefondervindelijk aan het werk met de tandwielen. De principes van de tandwielen werden duidelijk doorheen de week. We bouwden machines na, maar mochten ook onze eigen creatie neerzetten en zelf een machine bouwen.