Infoavond ‘autisme in gezin’

Op donderdag 8 maart was er in De Zandkorrel een infoavond met als
thema ‘autisme in het gezin’.
De werkgroep ‘autisme’ was heel enthousiast om met deze eerste
editie 108 aanwezigen te mogen verwelkomen!

We kijken terug op een boeiende en geslaagde avond. Ervaringsdeskundige Vicky Haelewijn van de Vlaamse Vereniging Autisme bracht een boeiend verhaal uit het leven gegrepen. Tips en tricks, maar vooral een (h)erkenning van hoe het is kinderen op te voeden met een autismespectrumstoornis. Van harte dank voor de talrijke opkomst, we hopen dat het organiseren van deze avond misschien een antwoord biedt op één van de vele vragen die ouders, collega’s, professionelen hebben bij het begeleiden, begrijpen en richting geven van onze en uw vaak spitsvondige, humoristische en waardevolle kinderen!