MOS-leerlingenraad uit de startblokken!

Op donderdag 15 november ging de eerste officiële MOS-leerlingenraad van start in
De Zandkorrel!

Door de werkgroep MOS (Milieuzorg Op School) werd een rondvraag gedaan in de klassen welke kinderen zich extra willen inzetten om zorg te dragen voor de natuur.
Er werd eerst uitleg gegeven over de structuur van een vergadering en welke taken door de kinderen kunnen ingevuld worden. De bedoeling van de MOS-leerlingenraad is dat kinderen initiatieven voordragen en zelf ideeën uitwerken, de aanwezige juffen en meesters vervullen op de raad een louter ondersteunende functie. Het werd alvast een creatieve raad met een aantal interessante acties zoals het voorstel tot het plaatsen van een extra regenton, in het voorjaar inzaaien van de bloemenweide, nagaan of er nog veel verpakkingen van koeken in omloop zijn i.p.v. herbruikbare koekendoosjes, … Om de daad bij het woord te voegen werden meteen een aantal prikacties gepland!
De oprichting van de MOS-leerlingenraad is een nieuwe stap bij het behalen van de Groene Vlag. Eind dit schooljaar hopen we deze internationale herkenning te behalen door de diverse acties die over twee schooljaren werden gespreid en die kaderen binnen de thema’s ‘afval vermijden’ en ‘zuinig omgaan met energie’.
Met deze toffe groene bende verbreden we alvast het draagvlak om de natuur te helpen!
Succes gewenst!!