Omgaan met pesten en plagen , goede manieren… sociale vaardigheden !

Tijdens de lessen socio-emotionele vaardigheden werken de leerlingen uit PE 8 reeds geruime tijd met de PAD-methode. We leren stap voor stap hoe we problemen kunnen oplossen.
Om de lessen wat uitdagender te maken werkten we met het ‘Kikker-be-cool spel’.
Via coöperatieve werkvormen trachten we de vele uitdagende opdrachten tot een goed einde te brengen.