De Zandkorrel op bezoek bij de burgemeester

De Zandkorrel was vorige week op bezoek bij burgemeeester Bonny. Hij luisterde met aandacht naar de kinderen die willen meewerken aan een propere gemeente en afval willen vermijden. Dank aan de burgemeester en schepenen voor hun luisterend oor en voor de initiatieven die genomen worden om afval zoveel als mogelijk te weren!