De Vloedlijn

Directie

Coördinator en Beleidsmedewerkers

Administratief personeel

MVD – Personeel

Typecoaches

Teamcoaches

Kleuterleiders

Onderwijzers Speelleerklassen

Onderwijzers Onderbouw

Onderwijzers Middenbouw

Onderwijzers Bovenbouw

Paramedici

Semi – Internaat

Vakleerkrachten Levensbeschouwelijke Vakken

Vakleerkrachten Lichamelijke Opvoeding

Vakleerkrachten Muzische Vorming

Vakleerkrachten ICT