Afscheid van de schoolverlaters

Afgelopen maandag was er het afscheid van de schoolverlaters. We zijn gestart met een voetbalwedstrijd tussen de schoolverlaters en de juffen met een 10 – 5 als eindstand voor de schoolverlaters natuurlijk. Daarna kreeg iedereen een ijsje. Naschools vierden we nog verder met een fuif, frietjes en als afsluiters de proclamatie.