De Zandkorrel

Directie

Co├Ârdinator en Beleidsmedewerkers

Administratief personeel

MVD – Personeel

Typecoaches

Teamcoaches

Onderwijzers Onderbouw

Onderwijzers Middenbouw

Onderwijzers Bovenbouw

Paramedici

Semi – Internaat

Vakleerkrachten Levensbeschouwelijke Vakken

Vakleerkrachten Lichamelijke Opvoeding

Vakleerkrachten ICT en Muzische Vorming