Geïntegreerde autiwerking

Voor wie?

Kinderen met een diagnose ASS worden geïntegreerd in de gewone klassen en krijgen autivriendelijke aanpassingen.

Wat bieden wij onder meer?

  • Bladschikking stappenplan
Dit stappenplan helpt de leerling op ieder ogenblik bij het opstellen van de bladspiegel.

Dit stappenplan helpt de leerling op ieder ogenblik bij het opstellen van de bladspiegel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  Controlelijst in het agenda
Deze lijst zorgt ervoor dat de leerling kan nagaan of hij alle nodige schoolmateriaal bij zich heeft.

Deze lijst zorgt ervoor dat de leerling kan nagaan of hij alle nodige schoolmateriaal bij zich heeft.