Directie

Beste ouder

We heten u en uw kind welkom op onze school. We zijn een school voor kinderen met een attest basisaanbod (type 1 en 8), een attest type 2 (kinderen met een middelmatige tot ernstige beperking), een attest type 3 (sociaal-emotionele problemen maar enkel in De Vloedlijn Oostende) en voor kinderen met een attest type 9 (kinderen met ASS).

Uw kinderen worden op school begeleid door een gespecialiseerd en gedreven team dat bestaat uit kleuterleid(st)ers, onderwijzers, paramedisch personeel (kinderverzorgster, verpleegster, kinesisten, ergotherapeuten en logopedisten), psychologisch personeel (psychologen en orthopedagogen), administratief personeel en opvoeders semi-internaat.

Ouders zien wij als belangrijke partners tijdens de opvoeding van  kinderen. U kunt bij ons steeds terecht met vragen en suggesties maar we stellen het op prijs als u vooraf contact opneemt met de school. Zo kunnen we een overlegmoment  organiseren zonder de normale gang van de lessen te verstoren en dit is in het belang van onze kinderen!

In De Zandkorrel wordt de dagelijkse leiding ingevuld door Evelyne Seys. Zij fungeert als coördinator en is het aanspreekpunt bij vragen of suggesties. We hopen op een constructieve samenwerking!

Met vriendelijke groet

Stijn Ballieu

Directeur MPI De Vloedlijn