Functieklas

Voor wie:

Voor lagere schoolkinderen met een matige tot ernstige mentale beperking al dan niet met een diagnose ASS. Hier zijn functionele vaardigheden een prioriteit. Twee jaar verlenging is mogelijk.

Wat bieden we?

  • Klassikaal en individueel dagschema
  • Snoezelen in de klas en in de snoezelruimte

Functionele activiteiten

  • Naast therapieën (logopedie, ergotherapie, kinesitherapie) en vakken als crea en lichamelijke opvoeding staan functionele activiteiten op het programma.
  • Buitenactiviteiten: fietsen, tuinieren, wandelen, op uitstap, naar de speeltuin / het avonturenpad.
  • Activiteiten met als doel de zelfredzaamheid te bevorderen:

[ezcol_2third]functieklas 4[/ezcol_2third] [ezcol_1third_end]

tanden poetsen, handen wassen, toiletbezoek, zich omkleden, winkelbezoek, eenvoudige kookactiviteiten, tafel dekken, afwassen, zelfstandig eten, sorteeractiviteiten

[/ezcol_1third_end]

Individuele begeleiding en vrijetijdsbesteding

Na een inspannende leeractiviteit hebben de leerlingen een vrijetijdsmoment. Bij hoekenwerk is er aandacht voor beweging (trampoline), mogelijkheid tot rust (zithoek en snoezelen) en kans tot exploreren en experimenteren (zandtafel, krijtbord). De kinderen leren ook spelen met allerlei materiaal.

Zelfstandig leren werken op niveau van het kind met zo weinig mogelijk prikkels

Twee keer per dag werken de leerlingen aan hun werktafel. Er worden oefeningen aangeboden die op voorhand ingeoefend zijn. De leerlingen matchen de juiste kaartjes, nemen de werkdoos en voeren de opdracht uit. Daarna zetten ze de werkdoos weg en nemen ze een nieuw kaartje, dit tot alle werkdozen gemaakt zijn.

Communicatie: gebruik van voorwerpen of pictogrammen

De leerling toont zelf het voorwerp/de picto om behoeftes duidelijk te maken. De leerkracht geeft het voorwerp of de picto als verwijzer naar een volgende activiteit. Picto’s worden ook gebruikt om de ruimte te verduidelijken (bijv. vaste plaats voor elk kind).