Wie zijn we?

Onze dagscholen BuBao De Vloedlijn en BuBao De Zandkorrel

De Vloedlijn in Oostende en De Zandkorrel in Eernegem zijn scholen van de Vlaamse Gemeenschap.  We begeleiden kinderen met buitengewone talenten. Wij zijn er voor kinderen bij wie het gewoon onderwijs onvoldoende mogelijkheden kan bieden op gebied van kennis, vaardigheden en attitudes. We zijn er als het ‘gewoon anders’ moet! We begeleiden kinderen met een attest buitengewoon onderwijs

 • van het type basisaanbod (kinderen met een lichte mentale achterstand of een leerstoornis, vroeger kinderen met een attest van het type 1 of het type 8)
 • van het type 2 (kinderen met een matige tot ernstige mentale achterstand)
 • van het type 3 (kinderen met een gedrags- of emotioneel probleem)
 • van het type 9 (kinderen met ASS)

Gestuurd door het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs streven we ernaar om onze leerlingen:

 • respect bij te brengen voor zichzelf en voor anderen
 • zelfstandigheid bij te brengen zodat ze verantwoorde en veilige keuzes kunnen maken
 • elementaire kennis, vaardigheden en attitudes bij te brengen
 • voor te bereiden op het vervolgonderwijs (algemeen, beroeps of buitengewoon secundair onderwijs)

Ons semi-internaat

Ons semi-internaat zorgt voor de opvang en begeleiding van uw kinderen tijdens alle schooldagen van 7u30 tot 18u. Ook tijdens onderstaande vakanties zorgt ons semi-internaat voor de opvang van uw kinderen:

 • tijdens de herfstvakantie maar niet op 1 en 2 november
 • tijdens de krokusvakantie
 • tijdens de eerste 14 dagen van juli en de laatste 14 dagen van augustus, feestdagen uitgezonderd.

Deze opvang is gratis maar er wordt tijdens de vakanties 3 euro zakgeld per dag gevraagd. Deze opvang gaat door in de lokalen van De Vloedlijn in Oostende. U moet vooraf inschrijven en krijgt hiervoor vóór iedere opvangperiode een brief via uw kinderen. We vragen om niet in te schrijven als u geen gebruik maakt van deze opvang en u strikt te houden aan het openings- en sluitingsuur van ons semi-internaat.

Naast opvoeders zijn er ook ergo-therapeuten en orthopedagogen aangesteld binnen ons semi-internaat.