Anti-pestweek @ De Zandkorrel

We hebben een volledige week in het kader van de anti-pestweek activiteiten voorzien en zo extra aandacht gericht op het pestprobleem!

Ons zelfgeschreven Zandkorrel anti-pestlied! Iedere klas verzon zelf een strofe van het lied.
Victor is onze anti-pestmascotte en hij heeft extra hulp van klaskabouters ingeschakeld, die ook voor een pestvrije klas gaan!
Ons anti-pestteam!