Correct leren afwegen en afmeten, dat doen we door veel te oefenen!

Tijdens de lessen metend rekenen leren we lengtes af te meten, inhouden af te meten en gewichten af te wegen. Dit is niet steeds even eenvoudig. Vandaar dat we dit heel vaak oefenen, want oefening baart kunst! 

Ook een kookactiviteit mocht bij deze leerinhoud niet ontbreken!