PE6 zaait gras!

Op school zijn er nieuwe verlichtingspalen geïnstalleerd waardoor ze op sommige plaatsen gaten en gleuven hebben moeten graven. Op deze plekken moest er opnieuw gras gezaaid worden. De kinderen gingen graag aan de slag.