Tuinieren

De leerlingen van juf Britt en juf Edith gingen aan de slag in de moestuintjes van de Clarahoeve. Daar heeft elk een stukje grond om te bewerken. Vandaag gingen we om vooral het onkruid en het gras weg te halen om zo te kunnen starten om te zaaien of planten. Dit was een zwaar karwei, maar we hebben er enorm van genoten. Ondertussen bespeurden we tussen de aarde heel wat regenwormen. Dat lusten de kippen heel graag. Op en af liepen we naar de kippen die ook aanwezig zijn op het domein om ze te voederen met een verse regenworm. Mmmm!