Meten is weten!

Voor de les metend rekenen trokken de leerlingen van de muntgroene en roze klas naar buiten. Ze kregen de opdracht om de omtrek en de oppervlakte van verschillende voorwerpen / plaatsen te berekenen. Een hele uitdaging, maar wat hebben ze goed hun best gedaan!